Theo truyền thống, bố của cô dâu đứng về phía nào trong lễ rước dâu?

Dưới đây là những gì mà cha của cô dâu theo truyền thống bước đi trong suốt thời gian diễn ra lễ rước dâu.